13 PPC tipů, jak vylepšit DSA kampaně v AdWords

BESTETO je součástí programu AdWords Guru, který školí PPC specialisty. Těchto akcí se pravidelně účastníme, a proto jsem se rozhodli podělit o 13 tipů, jak vylepšit DSA (Dynamic Search Ads) kampaně v AdWords.

 1. Inzerát z DSA kampaně se spustí tehdy, pokud v systému není žádné klíčové slovo v přesné shodě, která má před DSA kampaní vždy přednost.
 2. Cílení podle štítků mezi sebou můžete kombinovat i vylučovat. Například štítek boty s kombinací štítek značka. Zacílíte na úzkou skupinu stránek, ale máte možnost vytvořit velmi relevantní inzerát k vyhledávacímu dotazu..
 3. Nastavujte relevantní bidy. Důležitá je segmentace do reklamních sestav.
 4. DSA jsou kompatibilní se všemi bidovacími strategiemi. Využívejte eCPC a RLSA pro dosažení lepšího výkonu.
 5. Sledujte míru pokrytí. Jedna stránka může spadat do více typu cílení. Nepřicházejte o traffic a zvyšte cílení přes 75 %.
 6. Vylučte z cílení všechny stránky, které nemají komerční účel (kontakty, stránky s dopravou atd…). Samozřejmě jen tehdy, pokud to nezapadá do vaší strategie.
 7. Cílení Page_Content není příliš přesné. To nejspíš vychází z fungování systému a robotů, kteří stránky prochází. Jiné je to u cílení URL, které obsahuje název stránky a kategorie. Toto cílení je přesnější, pravděpodobně kvůli tomu, že není tak složité - URL nemusí být dlouhé, název stránky je jasný a kategorii volí sám systém. 
 8. V případě, že nechcete, aby se překrývaly DSA kampaně s manuálními, vylučte z DSA kampaně i pozastavená klíčová slova z manuálních kampaní.
 9. Pokud je Search lost IS (rank) vyšší než 50 %, doporučuje se zvýšit bid o 20 %.
 10. Pište titulky stránek jako reklamní texty.
 11. Strukturujte kategorie do logických podkategorií. Vstupní stránka by měla obsahovat jeden druh zboží, zachováte tím relevantní obsah.
 12. Pracujte s inzeráty a na sestavu volte minimálně tři.
 13. Zamyslete se, jakou úlohu má DSA kampaň v inzerci plnit. Může sloužit jako produktová kampaň v případě, kdy využíváte jako zdroj vlastní feed pouze s produkty. Nebo s ní můžete zachytit nové vyhledávací dotazy, které nepokryjí manuální kampaně. 

Jak to děláme v BESTETO

Tato doporučení se postupně snažíme do kampaní zpracovávat a obecně nám u klientů DSA kampaně plní cíl. I když jsou výstupy z těchto tipů těžko měřitelné, věříme, že dokážou přispět k ještě lepším výsledkům.

Přidat komentář

Sledujte články v RSS