Přivezli jsme pro vás postřehy z AdWords Guru o inzerci v obsahové síti

Ani tentokrát jsme nechyběli na další akci AdWords Guru, která se týkala inzerce v obsahové síti. Přinášíme vám z ní několik postřehů.

Obecně k GDN

 • V obsahové síti (GDN) je více než 2 miliony webů, videí a aplikací, kde se mohou zobrazovat reklamy. Zásah více než 1 miliarda uživatelů.
 • Používejte jedno cílení na kampaň. Reklamní sestavy tvořte podle sdělení/kreativy nebo při kombinaci s pohlavím. 
 • Na začátku nastavte mobilní Bid na cca - 40 %. Budete mít mobilní traffic pod kontrolou. Pozor na mobilní aplikace. Doporučujeme cílit v kampani zvlášť nebo z kampaně úplně vyloučit.
 • Používejte optimalizovanou rotaci bannerů a inzerátů. Způsob zobrazování inzerátů nastavujte na standardní (při zapnuté eCPC).
 • Při použití tCPA/tROAS nenastavujte žádné omezení frekvence. Autobidding se o to postará.
 • Pokud máte striktní požadavky na brand, použijte Možnosti kategorií webu. Nevylučujte příliš striktně. Získáte lepší traffic.
 • Pracujte s umístěním. Můžete specifikovat stránky, mobilní aplikace nebo videa, na kterých nechcete, aby se zobrazovala vaše reklama.
 • Zvažte Brand safety opatření. V případě, že nechcete, aby se vaše reklama zobrazovala například na stránkách nevhodných pro děti nebo webech bez hodnocení (viz obrázek 1).
 • Aktuálně dostupná cílení v AdWords podle nákupního cyklu jdou vidět na obrázku 2.
 • Maximalizujte zásah reklam. Textová (18% GDN), nativní (5% GDN) i obrázkové (77% GDN) napříč zařízeními.
 • V obsahové síti existuje přes 51 různých velikostí reklam.

Obrázek 1: Vyloučení obsahu (zdroj - administrace v AdWords)

Obrázek 2: Typy cílení podle nákupního cyklu (zdroj - prezentace z akce AdWords Guru)

Poznámky ke konkrétnímu cílení

Content Keyword

 • Používejte top 20 klíčových slov z relevantní search kampaně.
 • Nepoužívejte slova s dvojím významem.
 • Fráze by měla být složena z 1-2 klíčových slov - jinak může dojít k částečné shodě.
 • Slučujte klíčová slova na základě témat. V případě, že máte jednu kreativu a stejné CPA, můžete sloučit slova do jedné reklamní sestavy. Bannery i responzivní reklamu můžete dát do jedné sestavy.
 • U kampaně nedoporučujeme zapínat tCPA při nižším počtu konverzí než je 30. Strategie je možné pustit už při 15 konverzích, ale bude velká fluktuace. 

Custom intent cílení

 • Kombinace cílení na základě klíčových slov a zvolených URL
 • Volte cca 15 klíčových slov ve volné shodě a 3 relevantní URL adresy. Volte specifickou URL pro lepší pochopení publika. Vhodná URL musí mít dostatek textu.
 • Toto cílení má při správném nastavení +- 15 % lepší výkon než samotné cílení na klíčová slova.

Publika s pravděpodobným záměrem o koupi (in-market)

 • Algoritmus určuje stránky nebo web, který naznačuje záměr uživatele koupit určitý produkt, například recenze spotřebitelů a stránky porovnání cen. Zvažuje, jak často a na jak dlouho uživatel navštívil tyto stránky.
 • Volte velmi specifickou kreativu. Například pokud cílíte na uživatele se zájmem o nákup ledničky, kreativa bude s ledničkou.

Podobná publika

 • Zasáhnete nové uživatele, kteří jsou svým chováním na webu podobní vašim remarketingovým listům.
 • Podobná publika se generují automaticky.
 • CPA je typicky o 20 % vyšší než u remarketingu.
 • Vyzkoušejte cílení na podobné publikum dle zvolených KPI, například podobné publikum konvertujícím. 
 • Cílení má vysoký zásah, v průměru 5x větší než vaše remarketingové listy.
 • Jednoduché nastavení. Podobné publikum se vytvoří, pokud je ve vašem remarketingovém listu 100-500 uživatelů.

Cílení na umístění

 • Výhodou je vysoká kontrola cílení a zobrazení reklamy.
 • Využitím nástroje Plánovač kampaní v obsahové síti získáte návrhy umístění, která jsou nejvhodnější pro zasažení vašich zákazníků.

Publikum podle zájmů

 • Více než 80 dostupných segmentů, které specifikují konkrétní zájmy uživatelů.
 • Segmenty jsou pravidelně aktualizovány směrem k požadavkům inzerentů.
 • Konkrétnější než demografické cílení.

Cílení na témata

 • Když spojíte svou značku se správným obsahem, oslovíte snadno uživatele, kteří ho konzumují.
 • Můžete cílit i na konkrétní stránku webu, ne na celý web.
 • Detailní reporty, měření výkonu podle konkrétních umístění (stránka od stránky).

Demografické cílení

 • Široký zásah.
 • Upravte své sdělení pro každou věkovou skupinu a pohlaví zvlášť, nebo udělejte exkluzivní nabídku pro konkrétní cílovou skupinu.

Responzivní reklama

 • Maximalizujete zásah vaší reklamy.
 • Viditelnost nativních reklam je o 53 % vyšší než u bannerových reklam.
 • Používání delších nadpisů umožňuje až o 50 % lepší CTR.
 • Při tvorbě responzivní reklamy můžete volit vlastní barvy a vhodný formát (nativní, text, banner).
 • Určitě používejte v reklamě logo.
 • Nové reklamy nasazujte postupně. Nezastavujte staré inzeráty v ten samý den, kdy aktivujete nové. Nikdy nemažte staré inzeráty, dojde ke smazání historie.

Chcete mít přehled o tom, co je v BESTETO nového? Řekněte si o náš newsletter, rádi vám ho pošleme.

Přidat komentář

Sledujte články v RSS