SMART cíle

Metodou SMART si máte určit cíle, které budou specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené. Tuto metodu lze aplikovat i při stanovení marketingových cílů.