Bannerová reklama

Bannerová reklama je typ grafického zpracování propagace, který je tvořen fotografií, grafickým prvkem a textem.