A/B testování

A/B testování je klasická marketingová metoda, která porovnává dvě různé varianty internetové reklamy s cílem zjistit, která varianta má lepší výkon.