XML

EXtensible Markup Language, zkráceně XML je obecný značkovací jazyk. XML byl sestrojen pro uchování, přenášení a výměnu dat. Pořád to moc nedává smysl, že? To nevadí, tuhle definici vlastně znát nepotřebujete. Důležitější a užitečnější je pojem XML feed.
Články, které se týkají XML: