Visual Website Optimizer

Visualwebsiteoptimizer je nástroj pro testování různých verzí internetových stránek a vstupních stránek.

Logo Visualwebsiteoptimizer.com

Slyšeli jste již několik hypotéz o tom, jak se návštěvníci chovají na webové stránce, kam se dívají, na co klikají a jaké prvky a funkce zvyšují nebo snižují konverzní poměr? Tyto hypotézy můžete vyvrátit nebo potvrdit pomocí A/B testování, heatmap a testů použitelnosti. U nás v Bestetu na tyto testy používáme software Visualwebsiteoptimizer.

14. 10. 2013