Pricemania

Pricemania srovnává ceny internetových prodejců a zároveň i jejich kvalitu. Větší úspěch měl tento srovnavač cen na Slovensku.