PLA

PLA je zkratka pro Product listing ads, které jsou nově přejmenované na Shoping ads (SA). Naši specialisté se jim věnují v rámci PPC kampaní a jsou pro ně „každodenním chlebem“.