Black hat SEO

Black Hat SEO je praktika, jejímž cílem je zvýšit hodnocení webové stránky u vyhledávačů pomocí zakázaných technik.