Migrace webu jde zvládnout s klidem a bez problémů, když vše dobře naplánujete

V životě každého e‑shopaře nastane někdy chvíle, kdy chce dopřát svému e‑shopu vylepšení. Ať už jde o přechod na https nebo nový vzhled, není to jen tak. Aby se změna povedla k lepšímu, je potřeba ji pořádně naplánovat a jednotlivé fáze mít kvalitně připravené. Pokud vám vrtá hlavou, jak to celé zvládnout bez ztráty kytičky, pusťte se do čtení.

Pro jednodušší orientaci využijte rozcestník:

Migrace webu zahrnuje každou událost, která změní web tak výrazně, že může ovlivnit jeho viditelnost ve výsledcích vyhledávání. 

Mezi příklady těchto událostí patří: 

 • Přechod na jiný hosting: Nejste spokojení se současným poskytovatelem hostingu či serveru a chcete ho vyměnit. 
 • Změna domény: Stávající doménové jméno vám již nevyhovuje, tak se rozhodnete přejít na nové.
 • Přechod z HTTP na HTTPS: Přechod z HTTP na HTTPS verzi znamená, že URL adresy, které byly na nezabezpečené verzi se nyní nachází na zabezpečené verzi. To má za následek změnu všech URL adres.
 • Změna architektury webu nebo struktury URL: Pokud vaše struktura na webu vypadala nějak takto www.priklad.cz/k/produkt.html a rozhodnete se, že ji chcete změnit na www.priklad.cz/produkt.html, jedná o velký zásah. Ten při nevědomosti může velmi ovlivnit viditelnost webu ve výsledcích vyhledávání a je třeba důkladně promyslet, zda je opravdu nutný.
 • Slučování obsahu: Slučování obsahu je užitečné např. v situaci, kdy máte několik stránek o stejném tématu, které si navzájem škodí (kanibalizují).
 • Redesign webu: Redesign webu znamená změnu celkového vzhledu webu a často zahrnuje i přidávání, změny či odstraňování obsahu.
 • Sloučení webů: Sloučení webů se provadí například když koupíte web, nebo i doménu, která obsahuje odkazy a chcete ji sloučit s vaším webem. 
 • Přechod na nové CMS: Web na zastaralé platformě (e‑shopové/​webové řešení) může způsobovat mnoho problémů, například omezené nebo chybějicí funkce, což může vést ke  ztrátě konkurenceschopnosti.

Před zahájením samotné migrace je třeba pamatovat na pár věcí:

1. Informujte návštěvníky

I když budete postupovat podle všech pokynů, může přesto nastat nečekaná situace a je dobré, aby o ní návštěvníci případně věděli.

2. Nepřesouvejte celý web najednou

Migrovat celý web najednou moc nedoporučujeme. Jsme toho názoru, že je lepší nejprve vytvořit testovací verzi nového webu a vyzkoušet všechny funkcionality apod., abyste pak nebyli nepříjemně překvapeni, že některé funkce nefungují tak, jak by měly. Pokud jste si jistí, že na testovací verzi vše funguje, můžete začít kousek po kousku web přesouvat, ale nikdy ne vše najednou.

3. Neprovádějte více typů migrace zaráz

Pokud chcete změnit a přepracovat architekturu webu, změnit název domény a k tomu změnit dodavatele hostingu, doporučujeme postupovat po jednotlivých krocích.

4. Migrujte v době, kdy je na webu nízká návštěvnost

Vyberte si pro migraci správnou dobu. Nejlépe v nočních nebo brzkých ranních hodinách a mimo hlavní sezónu. To bude na vašem webu nižší provoz. Také je důležité neprovádět migraci v pátek, kdy budou během nadcházejících 2 dní odpovědné osoby nedostupné. Díky tomu minimalizujete dopad v případě, že se něco pokazí.

Proces plánování migrace jsme rozdělili do jednotlivých kroků:

Úspěšná migrace webu vyžaduje, aby všichni, kdo jsou do ní zapojeni, skutečně pochopili, co se na webu bude dít a proč. Například budete mít starší web, který již nevypadá tak moderně, nebo se domníváte, že je potřeba obsah na webu aktualizovat, aby zůstal relevantní a vylepšil hodnocení ve výsledku vyhledávání. 

Než se pustíte do migrace webu, tak je potřeba si říct, zda to opravdu za to stojí a jaký od toho očekáváte výsledek. Migrace webu může totiž stát hodně peněz a času, což se nemusí vždy ukázat jako nejlepší řešení, pokud řešíte několik problémů se SEO, které by bylo možné napravit jinak. 

Migrace webu je často nezbytná, pokud se jedná například o rebranding nebo nějakou razantní změnu. Jakmile je jasné, že je nutná migrace webu, dalším krokem je určení jejího rozsahu.

Tyto cíle musí být všem zúčastněným stranám zcela jasné, aby se předešlo případnému nedorozumění. Také je důležité pochopit skutečný rozsah migrace, abyste mohli určit vhodné termíny. Pokud migrace webu vyžaduje pouze drobné změny obsahu, neměla by vyžadovat tolik času, jako migrace celého webu, kde se mění design, rozložení a URL apod.

Fáze testování migrace webových stránek se zaměřuje na sledování a vedení záznamů o výkonu stávajících stránek. To vám umožní porovnat výkon nového webu oproti starému webu, až jej spustíte. Existuje mnoho aspektů výkonu webových stránek, které je třeba sledovat. Patří mezi ně například výkon stránek ve výsledku vyhledávání a pozice klíčových slov.

V tomto okamžiku, by již měly být všechny požadavky na SEO nového webu zapsány a odsouhlaseny. Další fází procesu migrace webu je předmigrační audit, pomocí kterého zjistíme následující: 

Kontrola designu či rozvržení webu

Design či rozvržení nového webu udává, kde se nachází odkazy a obsah, což má být provázané na celkovou SEO strategii. Například kde bude umístěný popis kategorie dole nebo nahoře na dané stránce apod. Pokud se neprovede důkladná kontrola, může designér webu usoudit, že se mu líbí popis dole, přestože z celkové strategie vychází, že měl být nahoře.

Technický audit

Toto je příklad standardního kontrolního seznamu pro technický SEO audit. Ve vašem auditu můžete mít více či méně položek, které projdete.

1. URL adresy

Zkontrolujte, zda mají URL adresy správnou strukturu.

2. Metainformace

Zkontrolujte, jestli titulkypopisky odpovídají požadovaným parametrům.

3. Nadpisy a obsah

Prověřte, jestli mají všechny stránky vlastní a unikátní obsah.

4. Mapa webu XML

Zkontrolujte, zda nový web obsahuje soubor sitemap.xml.

5. Stránkování webu

Proveďte kontrolu správné implementace stránkování.

6. Kanonické URL adresy

Ověřte, jestli jsou kanonické URL adresy správně nastaveny.

7. Robots.txt

Zkontrolujte, zda se na novém webu nachází soubor robots.txt a obsahuje všechny potřebné direktivy

8. Obrázky

Prověďte kontrolu obrázků, zda jsou komprimované a ve správném formátu.

9. Nefunkční odkazy (404)

10. Načítání stránek webu

Reálný výkon stránek uvidíte, až po migraci, nicméně i v této fázi je důležité zjistit, zda všechny splňují standardy a které ne.

11. Kontrola přesměrování URL adres (kategorie, produkty, kontakty…)

Zkontrolujte, jestli jsou staré URL adresy správně napárovány 1:1 na nové URL adresy.

12. Kontrola přesměrování domén

Ujistěte se, že jsou všechny verze domény přesměrovány na jednotný tvar (na https://priklad.cz.

13. Interní odkazy

Proveďte kontrolu interních odkazů, zda směřují na správné stránky a neobsahují přesměrování 301 mezi sebou nebo dokonce chybu 404.

14. Duplicitní obsah

Myslete na to, aby jste předešli duplicitnímu obsahu, který není žádoucí. Nový web může nějakým technickým nastavením generovat stránky, které ve starém CMS nebyly a na novém webu to způsobuje duplicity.

15. Kontrola a implementace analytických nástrojů

Je potřeba pamatovat na opětovné nasazení analytických nástrojů jako Google Analytics nebo Google Tag Manager. Při testech analytických nástrojů nevytvářejte konverze s vysokou hodnotou, pokud nemáte v GA odfiltrovány testery, protože to by zapříčinilo zkreslení dat.

Po migraci na ostrou verzi webu může dojít k nějaké nečekané události, která zapříčiní selhání webu. Jestliže vyhledávače procházejí web, který je po dlouhou dobu nedostupný, zhorší se viditelnosti webu v organickém vyhledávání. Proto je zásadní provést kontrolu a tím minimalizovat dobu, po kterou je web nefunkční.

Okamžitá kontrola po spuštění webu:

 • Kontrola souboru robots.txt, který zajišťuje, zda vyhledávací roboti navštíví váš web, nebo ne.
 • Přesměrování nejduležitejších stránek (v Google Analytics vyhledáte, o které se jedná) a poté až méně důležitých stránek.
 • Kanonické URL adresy.
 • Kontrola direktiv (noindex a nofollow), zda jsou tam kde mají být.
 • Kontrola stavových kódů.
 • Kontrola zobrazení a fungování na mobilních zařízeních.

Jakmile zkontrolujete tyto body, doporučujeme přejít do Google Search Console a provést následující:

Po této rychlé první kontrole doporučujeme udělat kompletní Technický audit (viz výše). Čím dříve audit zahájíte, tím lépe a rychleji zjistíte a opravíte neočekávané problémy.

Pokud úspešně zvládnete migraci webu a všechny nástrahy, které na vás číhají, někdy i tak dojde k poklesu návštěvnosti a pozic ve výsledku vyhledávání.

Porovnání výkonu se starým webem doporučujeme u menších webů v rámci 4 až 7 týdnů.

U velkých webů doporučujeme počkat cca 2 až 3 měsíce a až poté porovnávat se starým webem. Chvíli trvá, než vyhledávače obsah nového webu projdou a uvědomí si, že se web změnil.

Také uživatelé potřebují čas, než si zvyknou na nový vzhled a funkčnost stránek. Zejména pokud je rozdíl mezi starým a novým webem obrovský. Ze začátku proto buďte připravení i na možné snížení míry konverzí. Každopádně jde pouze o dočasný stav. 

Nyní se podíváme na to, jak měřit výkon nově spuštěného webu. Mimo běžné metriky, jako je například návštěvnost nebo tržby, se vyplatí sledovat i některé další faktory:

 • Chování uživatelů — jaké stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou a jaká je míra odchodu ze stránek v porovnáním starého webu. 
 • Návštěvnost a hodnocení mobilních zařízení a stolních počítačů – vzájemné porovnání, zda je návštěvnost z některého typu zařízení vyšší, nižší, nebo se rovnají.
 • Konverzní poměr podle typu zařízení – které zařízení vykazuje větší konverzní poměr.
 • Rychlost načítání webu — zda je nový web rychlejší v porovnání se starým webem a konkurencí.
 • Počet indexovaných stránek — zvýšil se jejich počet, nebo se naopak snížil, či zůstal neměnný.

Když znáte nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí a víte, proč je nutné jim předcházet, jste o velký krok napřed.

Nedostatečné plánování

Špatné nebo nedostatečné plánování migrace webu může způsobit v budoucnu mnoho problému. Je důležité popřemýšlet o tom, čeho chcete případnou migrací dosáhnout. Důležité je znát také možná rizika migrace webu, které mohou zpočátku negativně ovlivnit SEO. Čím více času věnujete plánování a eliminaci rizik, tím méně času pak strávíte odstraňováním případných problémů.

Termín migrace webu

Může se stát, že jste se rozhodli pro migraci webu v nevhodné roční období. Například pokud budete prodávat sortiment určený na zimu, tak je hloupost dělat migraci webu v zimě. Přesuňte migraci mimo vaši hlavní prodejní sezónu. Tu zjistíte na základě dat v kterémkoli analytickém nástroji, nebo ji odvodíte ze své zkušenosti.

Fáze testováni neexistuje

Pokud se rozhodnete fázi testování ignorovat, tak toho můžete později litovat. Ani časová urgence by neměla zapříčinit vynechání testování webu před spuštěním, jen proto abyste dodrželi plánovaný termín. Pokud si máte odnést z toho článku pouze jednu věc, tak by to měla být právě tato: Web je vždy před spuštěním potřeba otestovat!

Neaktualizovaný soubor sitemap.xml

Vyhledávače nebudou o vašem novém webu ihned vědět, jelikož používáte starý soubor sitemap.xml, který obsahuje staré URL adresy. Soubor sitemap.xml pomáhá vyhledávačům lépe pochopit architekturu a stránky webu.

Zde je několik nástrojů, které vám pomohou zajistit, aby byla vaše migrace webu úspěšná. 

 • Crawleři neboli prohledávače

Tyto nástroje dokáží napodobit vyhledávacího robota a přesně nám ukázat, kde má web případná úskalí. Vyzkoušejte nástroje jako Screaming Frog, Sitebulb, Deepcrawl.

 • Nástroje pro monitorování webu

Uživatelé očekávají, že vaše webové stránky budou 100% fungovat. To nejde vždy zaručit, nicméně můžete zajistit, aby se předešlo náhlým problémům v reálném čase. Jedním ze způsobů je použití nástrojů pro monitorování webových stránek, které neustále sledují výkonnost a provozuschopnost webových stránek. Na trhu najdete například  Monitoring Horn, UptimeRobot, Contentking, Pingdom.

Teorii už znáte, tak hurá na migraci

Migrace webových stránek je běžnou praxí, se kterou se můžete během svého podnikání nejednou setkat. Nesprávná migrace webových stránek vám může pěkně zavařit zatímco správná migrace webových stránek prospěje vašemu podnikání a bude těšit vás i vaše zákazníky/​uživatele stránek.

Pokud nemáte na takto náročný projekt dostatek času, zaměstnance nebo se prostě jen raději svěříte do rukou odborníků, napište nám

17. 12. 2020

Témata:

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odesláním formuláře souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami služeb Besteto.
Váš komentář podléhá ruční kontrole.