Novinky v DPH v roce 2013

Zákon o DPH přinese od 1. ledna 2013 řadu novinek. Požádal jsem proto paní účetní Mirku Lipovskou o přehled toho nejdůležitějšího. Z něj pro vás vybírám.

Při čtení následujících řádek, prosím, mějte na zřeteli, že ani dnes, osm pracovních dní před začátkem účinnosti novely zákona o DPH, nenabyla tato novela platnosti. Čeká ji další projednání v parlamentu a podpis prezidenta republiky. Odborná veřejnost však změnu klíčových novinek neočekává.

Změna sazeb DPH

Novela zákona navyšuje sazby DPH na 15 %21 %. Původně avizované sjednocení sazeb DPH na 17,5 % bylo odsunuto, pravděpodobně až na rok 2016.

Ručení za odvod DPH dodavatelem

Nově zavádí zákon o DPH institut „nespolehlivého plátce“. Správce daně bude moci označit plátce DPH za nespolehlivého a uveřejnit jeho jméno (firmu). Pokud přijme naše firma plnění od nespolehlivého plátce, a ten následně DPH státu neodvede, mohlo by se stát, že bude stát toto plnění vymáhat na nás.

Přiznání k DPH pouze elektronicky

Nově bude podání přiznání k DPH povinné elektronickou formou. Výjimku budou mít fyzické osoby s ročním obratem do šesti milionů korun.

Novinek v daňové soustavě bude od 1. ledna 2013 více, například solidární příplatek, který de facto zavádí opětovné progresivní pojetí daně z příjmů či omezení daňových paušálů. Zájemci o podrobnosti o DPH najdou více v obsáhlém článku daňového poradce pana Běhounka.

Logo účetní kanceláře KvatroČlánek byl připraven ve spolupráci s brněnskou účetní kanceláří Kvatro, paní Mirky Lipovské.

 

15. 12. 2012

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odesláním formuláře souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami služeb Besteto.
Váš komentář podléhá ruční kontrole.